Loader Image
Get social with us!

Cercul Studenţesc de Gastroenterologie şi Endoscopie Digestivă este proiectul de suflet al Şef Lucrări dr Teodora Pop şi Asistent Universitar dr Moşteanu Ofelia. Ca urmare a eforturilor echipei coordonatoare, astăzi cercul şi-a depăşit menirea iniţială de a oferi un simplu cadru de discuţii legate de gastroenterologie, constituind actualmente un real for de formare şi informare.

Nucleul activităţii cercului o constituie întâlnirile lunare, unde sunt dezbătute teme de actualitate, frecvent la cererea membrilor cercului. Sunt invitaţi specialişti cu experienţă pentru a aduce la zi baza teoretică. Se are în vedere discutarea temelor cu caracter interdisciplinar, a temelor „trendy” legate de specialitate, precum şi a tehnicilor de ultimă oră care nu au fost introduse în curricula de curs.

Un alt pilon al activităţii cercului sunt workshopurile, gândite astfel încât să ofere participanţilor timp de lucru hands-on la simulatorul de endoscopie, pe lângă baza teoretică şi clinică prezentată. Workshopurile sunt agregate în module succesive, pentru a oferi timp amplu de sedimentare a noţiunilor şi progresie naturală a deprinderilor practice.

În timp ce spiritul clinic este antrenat prin prezentări, quiz nights şi discuţii, cercul are ceva de oferit şi pentru membrii interesaţi de activitatea de cercetare. Se are în vedere sublinierea tematicilor demne de cercetat precum şi a modalităţilor tehnice, prin oferirea de prezentări sau tutoriale ţintite spre participarea activă la congrese, pregătirea unui material ştiinţific, structurarea, redactarea şi publicarea unui articol original.

Participarea la cerc vine cu bonusuri cum ar fi intrarea gratuită la unele evenimente de top relevante pentru domeniul gastroenterologiei.
Coordonatori ştiinţifici ŞL Dr Pop Teodora Atena, As. Univ. Dr Moşteanu Ofelia
Echipă coordonatoare:

Medic rez. Andreea Popa-Nedelcu, Voicu Rednic
Stud Oana Gârbea

Detalii