Project Description

Regulament de acordarea a stagiilor clinice

(SCOPE) și de cercetare (SCORE) 2018-2019

 

Capitolul I – Generalități

 

Art. 1 Se definesc următorii termeni:

LEO: Local Exchange Officer

LORE: Local Officer on Research Exchange

OSM: Organizația Studenților Mediciniști din Cluj

FASMR: Federația Asociaților Studenților în Medicină din Romania

IFMSA: International Federation of Medical Students’ Associations

SCOPE: Standing Committee on Professional Exchange

SCORE: Standing Committee on Research Exchange

Documente oficiale SCOPE-SCORE:

AF: Application Form

CA: Card Of Acceptance

CC: Card of Confirmation CoD: Card of Documents                                                                                      Stagiu de tip unilateral: un student român realizează un stagiu clinic sau de cercetare într-o ţară fără ca din acea ţară un student să realizeze un stagiu de practică sau cercetare în România, caz în care pleacă numai studenţi din România

Stagiu de tip bilateral: un student român realizează un stagiu clinic sau de cercetare într-o ţară din care va veni un student care va realiza un stagiu de practică sau de cercetare în România, caz în care în locul studentului care pleacă va veni un student străin

 

Art. 2 Regulamentul local se supune regulamentului internațional de desfășurare a stagiilor-SCOPE Regulations și SCORE Regulations- dar și regulamentului național, însă ne rezervăm dreptul de a elabora propriile reguli dar care să nu contravină regulamentelor menționate mai sus.

 

Art. 3 Regulamentul local poate suferi modificări doar cu aprobarea Consiliului Director OSM.

 

Art. 4  Stagiile clinice și de cercetare se distribuie în Cluj-Napoca sub coordonarea celor doi ofițeri  LEO și LORE, care conduc pe plan local programul de schimburi studențești din cadrul Federației Internaționale a Asociației Studenților în Medicină (IFMSA).

 

Art. 5 Împărțirea se realizează prin departajarea studenților în urma unui concurs de dosare.

 

Art. 6 Stagiile se adresează doar studenților înscriși în anii II-VI la Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Facultatea de Medicină, programul de studiu Medicină Generală.

 

Art. 7 Un student poate beneficia de cel mult un stagiu SCOPE-SCORE de-a lungul unui an universitar.

 

Art. 8 Cei doi ofițeri locali LEO și LORE nu pot beneficia concomitent de un stagiu SCOPE-SCORE în oricare din lunile primirii studenților străini.

 

Art. 9 Un stagiu SCOPE-SCORE durează  4 săptămâni și poate fi plasat în orice lună a anului respectând condițiile de schimb impuse de țara respectivă.

 

Capitolul II – Punctarea în cadrul concursului de dosare:

Art. 1 Pentru acordarea punctajelor în cadrul concursului de dosare se vor lua în considerare următoarele:

 25% Media mediilor de școlarizare din anul precedent (media aritmetică+media ponderată)/2, utilizată la repartiția taxă-buget, după sesiunea de reexaminare R1

Media se va raporta, în funcție de anul de studiu al candidatului, la cea mai mare medie a studentului înmatriculat în anul respectiv (care va fi considerată 10), după sesiunea de reexaminare R1.

 

 20% Nivelul competențelor lingvistice în limba engleză

Nivelul va fi atestat de un certificat lingvistic. Nivelul minim acceptat este B2. Punctarea se va face după cum urmează:

a)B2 –  7.5 puncte

b)C1 –  9 puncte

c)C2 –  10 puncte

Vor fi acceptate toate certificatele lingvistice eliberate de către o instituție acreditată de către Ministerul Educației Naționale, inclusiv certificatele obținute în urma examenului de Bacalaureat, fiind necesară trimiterea copiei după diploma de Bacalaureat; de asemenea vor fi acceptate și certificatele eliberate de către Catedra de Limba Engleză a Universității de Medicină si Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

 

25%  Voluntariat OSM în anul universitar precedent

Orice candidat se poate încadra la un singur criteriu de punctare:

10 puncte: – membru al Consiliului Director OSM Cluj;

– LEO, LORE, NEO, NEO assistant, NORE, NORE assistant;

8 puncte: – ofițeri locali LPO, LOME, LORA, LORP, LC1;

7 puncte: – ofițeri naționali FASMR (cu excepția NEO, NEOassistant, NORE, NOREassistant);

– coordonator al unui proiect OSM;

– voluntar Schimburi Internaționale cu activitate de voluntariat în timpul verii (minim 1 săptămână de activitate);

5 puncte: – voluntar Schimburi Internaționale cu activitate în timpul anului(minim 15 ore de activitate)

– director de divizie;

3 puncte:  – coordonator de departament în cadrul unui proiect cu structură internă;

– oficial FASMR/IFMSA;

– reprezentant de an;

2puncte:  – voluntar în cadrul unui proiect al OSM Cluj;

– reprezentant de serie;

– coordonator de proiect național FASMR.

 

Se va puncta funcția de coordonator de departament în cadrul unui proiect cu structură internă, funcția de oficial FASMR/IFMSA, funcția de reprezentant de an/serie și cea de coordonator de proiect național FASMR alături de maxim încă un voluntariat OSM.

În cazul voluntariilor OSM fără altă funcție menționată mai sus, se vor acorda puncte pentru participarea la maximum 2 proiecte OSM.

 

20% Activitate științifică medicală în anul universitar precedent

Un candidat se poate încadra la maximum un criteriu de punctare dintre cele de mai jos:

 

Participare activă la o sesiune de comunicări ştiinţifice în calitate de autor al unei lucrări:

  • În țară :  Premiul 1: 9.5 puncte

Premiul 2: 9 puncte

Premiul 3: 8.5 puncte

Premiul special: 8 puncte

Mențiune: 8 puncte

Lucrare fără premiu: 6,5 puncte

  • În străinătate:   Premiul 1: 10 puncte

Premiul 2:   9.5 puncte

Premiul 3:   9 puncte

Mențiune/premiul special:  8.5 puncte

Lucrare fără premiu:  7,5 puncte

Participare activă la o sesiune de comunicări științifice în calitate de coautor al unei lucrări:

  • În țară:  Premiul 1: 8.5 puncte

Premiul 2: 8 puncte

Premiul 3: 7.5 puncte

Mențiune/premiul special: 7 puncte

Lucrare fără premiu: 6 puncte

  • În străinătate: Premiul 1: 9 puncte

Premiul 2: 8.5 puncte

Premiul 3: 8 puncte

Mențiune/premiul special: 7.5 puncte

Lucrare fără premiu: 6.5 puncte

Publicarea unui articol ştiinţific într-o revisă de profil (copie după

articolul publicat)         

   articol ISI cu factor de impact: 10 puncte

   articol ISI făra factor de impact: 9 puncte

   articol în revistă indexată PubMed: 8 puncte

   articol BDI: 8 puncte

Se acceptă și lucrări care urmează a fi prezentate/publicate după data de depunere a dosarelor, însemnând lucrările acceptate spre publicare în reviste ISI/BDI/indexate Pub-Med unde există dovada scrisă a editorului revistei pentru acceptare;

Se va acorda punctajul integral pentru autor și punctajul afișat, – 1 punct pentru coautor.

Membru în proiecte de cercetare: 6 puncte(dovada semnată și ștampilată de

conducătorul proiectului de cercetare)

Director Grant Intern Studențesc: 6 puncte

Publicare cărți/capitol (autor/coautor) științifice medicale: 10 puncte (se acceptă și dovada de acceptare de la editură)

Voluntar SMURD (adeverință de la Serviciul Medical): 5 puncte

Voluntar Ambulanță (adeverință de la Serviciul Medical): 4 puncte

Coordonator  de cerc științific  (adeverință de la cadrul  didactic coordonator): 4 puncte

Președinte SSCR, Președinte SARUS: 5 puncte

Participarea la o Școală de Vară cu profil medical (ex.: organizată de SSCR, EMSS, asociații europene medicale): 3 puncte

Trainer la workshop medical: 2 puncte*

Participare pasivă la un congres ştiinţific sau la un workshop de profil medical: 1,5 puncte*

*Se vor acorda puncte pentru participarea activă, doar ca trainer, sau pasivă la maxim 3 congrese sau workshop-uri medicale.

 

 10% din punctajul final se va acorda după cum urmează:

 10 puncte pentru candidații care nu au mai beneficiat de un stagiu în anii precedenți.

5 puncte pentru candidații care au beneficiat de un singur stagiu în anii precedenți.

0 puncte pentru candidații care au beneficiat de cel puțin 2 stagii în anii precedenți.

 

 

Capitolul III – Desfășurarea concursului de dosare

 

Art. 1 Concursul de dosare se desfășoară sub coordonarea celor 2 ofițeri locali LEO și LORE.

 

Art. 2 Calendarul concursului de dosare este anunțat la sesiune de prezentare a stagiilor disponibile în anul universitar în curs.

 

Art. 3 Pentru depunerea tuturor documentelor necesare se acordă o perioada de 5 zile calendaristice. Aceste documente se vor depune NUMAI în format electronic utilizând formularul de înscriere disponibil pe pagina de facebook a proiectului Schimburi Internaționale.

 

Art. 4 Calcularea și afișarea punctajului se face în maxim 3 zile de la data de terminare a depunerii dosarelor.

 

Art. 5 Pentru contestare punctajului obținut, candidații vor avea la dispoziție 48 de ore. Eventualele contestații se pot face exclusiv pe adresa de email oficială: leo.osmcluj@gmail.com, invocând și motivul pentru care se depune contestația.

 

Art. 6 După afișarea rezultatelor finale, în termen de maxim 7 zile va avea loc sesiunea de alegere a stagiilor SCOPE și SCORE. Data exactă va fi anunțată pe pagina de facebook  a proiectului.

 

Capitolul IV – Alegerea stagiului

 

Art. 1 Alegerea stagiilor va avea loc în cadrul unei întâlniri între cei doi ofițeri locali: LEO și LORE, și studenți, organizată la cel mult 7 zile după data afișării rezultatelor concursului de dosare. Alegerea propriu-zisă a țărilor se va face strict în ordinea descrescătoare a punctajelor. În cadrul aceleiași sesiuni, candidații vor fi rugați să își exprime și o opțiune de rezervă, care va urma a fi folosită în cazul redistribuirii stagiului

 

Art. 2 La acest moment, studenții au obligația să se fi informat cu privire la condițiile de schimb ale țărilor de care sunt interesați și să nu își aleagă locații nepotrivite (exemplu: există țări/departamente care acceptă doar studenți din anumiți ani).

 

  • Condiții         de schimb         pentru stagiile       SCOPE:

 

http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/exchange-conditions

 

  • Condiții         de schimb         pentru stagiile       SCORE:

http://exchange.ifmsa.org/exchange/score/explore/exchange-conditions

 

 

Capitolul VI – Taxe

 

Art. 1 Pentru înscrierea la concursul de dosare, fiecare student va plăti suma 20 lei, taxă nereturnabilă.

 

Art.2 În cazul stagiilor bilaterale, taxa se va plăti în contul OSM Cluj și va consta în:

a)240 euro- țări de categoria I

b)190 euro- țări de categoria a II-a

c)140 euro- țări de categoria a III-a

 

Art.3 În cazul stagiilor unilatarale, se vor plăti:

 

a)în contul OSM o garanție cu valoarea de 400 lei, restituibilă integral odată ce OSM are certitudinea că studentul va beneficia de stagiul respectiv.

b)țării străine, taxa de stagiu unilateral (suma poate fi vizualizată pentru fiecare țară la condițiile de schimb menționate mai sus).

 

Art.4 În cazul ambelor tipuri de stagiu, se va achita în plus față de taxa de stagiu o garanție cu valoarea de 50 lei, returnabilă integral în momentul în care studentul se prezintă cu certificatul primit la finalul stagiului. În caz contrar, această garanție nu poate fi restituită.

 

Art.5 Taxa se va plăti în lei odată cu semnarea unui contract între student și OSM, la cursul BNR al zilei precedente.

 

 

Capitolul VII – Mențiuni

 

Art. 1  În cazul în care un candidat renunță la stagiu, acel stagiu va fi catalogat automat ca nedistribuit.

 

Art.2   Un stagiu nedistribuit va fi dat spre redistribuire după cum urmează:

  1. a)  Ofițerii locali vor anunța oficial pe grupul de facebook cu studenții outgoing din anul respectiv urmând să întrebe în ordinea descrescătoare punctajelor dosarelor, candidații care au avut ca opțiune de rezervă stagiul nedistribuit.
  2. b)  În cazul în care nu există candidați  cu opțiunea de rezervă conform stagiului nedistribuit acesta va fi dat spre distribuire candidaților care au participat la concurs, dar nu au niciun stagiu repartizat, în ordinea descrescătoare a punctajelor dosarelor. Acești candidați au la dispozitie 24 de ore pentru a anunța dorința pentru acel stagiu, în caz contrar, acesta va fi anunțat si pe pagina de facebook a proiectului.

 

Art. 3 Studentii care au participat la sesiunea de alegere a stagiilor au obligatia de a intra pe grupul de facebook cu studenti outgoing din anul respectiv. Grupul este publicat pe pagina de facebook a proiectului în termen de maxim 24 de ore de la terminarea sesiunii de alegere a stagiilor. Ofiterii locali sunt absolviti de orice vină în cazul în care unul dintre candidați nu este pe grup deși a participat la sesiunea de distribuire a stagiilor!

 

Art. 4 Sunt candidați eligibili inclusiv cei cărora le-a fost distribuit în prealabil un stagiu, dar nu au trimis AF-ul

 

Art. 5 În cazul în care niciun participant la concurs nu va dori un stagiu, acesta va fi anunțat public pe pagina de facebook a proiectului Schimburi Internaționale urmând să se organizeze un concurs de dosare bazat pe aceleași criterii ca și primul concurs organizat.

 

Art. 6 În caz de egalitate de punctaj, va fi favorizat studentul care nu a mai participat la un astfel de schimb. Dacă ambii au același statut, criteriul de departajare va fi media de școlarizare.

 

 

 

Capitolul VIII – Completarea Application Form(AF) și Card of Documents(CoD)

 

Art. 1 In cadrul sesiunii de alegere a stagiilor candidații care au obținut un stagiu vor fi instruți să utilizeze baza de date IFMSA Exchange.

 

Art. 2 In cadrul aceleiasi sesiuni, va fi stabilită și data limită de trimitere a Application Form și Card of Documents, candidații având obligația de a le trimite până la data limită.

 

 

Capitolul IX – Renunțarea la stagiu

 

Art.1 Renunțarea la stagiu se face printr-un email trimis pe adresa de email scope@osmcluj.ro pentru stagiile SCOPE, si pe adresa score@osmcluj.ro pentru stagiile SCORE. După trimiterea acestui email, va avea loc restituirea unei părți a taxei aferente stagiului după cum urmează

Art.1.1  100 % din taxe – înainte de semnarea contractelor sau la

întârzierea primirii Certificatului de Acceptare (CA) din țara  respectivă cu

minim 10 zile

Art.1.2  70 % din taxe – în cazul renunțării între momentul semnării contractului și cu  1 lună calendaristică înainte de termenul limită pentru primirea CA-ului

Art.1.3.  35 % din taxe – în cazul renunțării cu mai puțin de o lună

calendaristică înainte de termenul limită pentru primirea CA-ului

Art.1.4   0% din taxe – în cazul renunțării după  primirea CA-ului

 

Important!  Termenul limită de primire a CA-ului este cu 8 săptămani înainte de începerea stagiului.

 

 

Art.2 Fac excepție de la articolul 1-Capitolul IX cei care motivează pe baza problemelor de boală sau a condițiilor socio-economice nefavorabile din țara în care urmează să plece, însă numai cu dovezi care pot atesta ceea ce susțin.