Project Description

Proiectul Medical Research education își propune să fie o legătură între studenți și domeniul cercetării. Dorim sa contribuim la dezvoltarea cunoștintelor teoretice și a abilitaților practice a studenților pasionați de cercetare, prin organizarea de training-uri si workshop-uri. Conferințele noastre sunt orientare spre informarea și motivarea studenților. Pe termen lung, ne propunem creșterea nivelului de implicare a studenților în cadrul proiectelor de cercetare locale, atragerea fondurilor și dezvoltarea unei rețele interdisciplinare.