Project Description

        Concursul de selecţie pentru programul Erasmus+

Facultatea de Medicină – mobilităţi de studiu

 Informaţii generale

       Selecţia are două etape:

 1.  depunerea unui dosar
 2.   interviu

       Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

 1. CV-model standardizat

        Noutate: nu se vor atașa cópii, sau alte justificative pentru activitatea știinţifică (cercuri),     voluntariate, performanţe, sau atestate de limbă recunoscute internaţional.

 1. Formular de înscriere ce cuprinde și  Scrisoare de motivaţie (în limba română, respectiv engleză/franceză pentru studenţii internaţionali).

3 . Situaţia şcolară la zi (inclusiv ultima sesiune de examene)

                               Pentru studenţii care depun dosar, situaţia școlară va fi  procesată prin Secretariatul  decanatului,  implicit împreună cu întreg  dosarul.  Studenţii NU se vor preocupa de această etapă a întocmirii dosarului.            

 1. Atestat de limbă  – acte justificative valabile care să ateste cel puţin un nivel B1

Centre de limbi străine care pot elibera atestate :

 1. Catedra de Limbi Moderne a UMF ( pentru limbile franceză, engleză, germană), cu sediul pe Str. Pasteur nr.6
 1. Centrul Alpha al UBB ( tarif 120 RON) www.alpha.ubbcluj.ro; tel: 0264-434164
 2. Centrul Lingua al UBB ( tarif 120RON)  http://lingua.ubbcluj.ro
 3. Institutul Francez http://www.institutfrancais-roumanie.com Str. IC Brătianu nr. 22 ; Tel : 0264-598551
 1. Centrul Cultural Italian  http://lett.ubbcluj.ro/romanice/romanice.htm Tel: 0264-591 117
 2.  Centrul Cultural German:   http://www.kulturzentrum-klausenburg.ro       Tel: 0264-594 492

 

Calendar orientativ din anii trecuţi:

               10-14   DECEMBRIE 2018       – Apelul  la candidaturi și sesiuni de informare şi orientare       

8-18   IANUARIE  2019              – Depunerea dosarelor de candidatură  ( la persoanele de la Decanat și de la Biroul Erasmus+  ce vor fi desemnate)

             28   FEBRUARIE 2019           –Termen final pentru anexarea atestatelor de limba  nedepuse la dosar( daca e cazul)

MARTIE 2019                  –  Interviul  la o dată ce va fi comunicată la timpul respectiv

 

Criteriile de selecţie a studenţilor în vederea efectuării de mobilităţi Erasmus (Carta Universităţii, Anexa 1 a Regulamentului privind mobilităţile internaţionale ale studenţilor)

Criteriile de selecţie a studenţilor în vederea efectuării de mobilităţi Erasmus sunt:
– performanţa şcolară
– activitatea extraşcolară (profesională, ştiinţifică, socială, limbi straine, etc.)
– competenţele lingvistice
– motivaţia personală
Clasamentul înaintea interviului se calculează astfel:
 Performanţa şcolară:
-media anilor de studiu încheiaţi x 5
-activitatea stiinţifică, cercuri ştiinţifice x5
-lucrări prezentate: 5 puncte/ lucrare ( în ţară)
10 puncte/lucrare ( în străinătate)
-lucrări publicate:  10 puncte/lucrare ( în ţară)
20 puncte/lucrare ( în străinătate)
 Activitate profesională extracuriculară
-gărzi SMURD: 5 puncte
-voluntariat în programe OSM sau alte programe: 5 puncte
 Activitate extraprofesională
-lucrări publicate în alte domenii: 10 puncte/lucrare
 Realizări cultural artistice şi sportive
-5 puncte/ realizare
 Atestat de cunoaştere a unei limbi străine, recunoscut internaţional: (ex. D.A.L.F.; TOEFL, Cambrige, Sprachdiplom)- 5 puncte/certificat
 Alte licenţe obţinute: 5 puncte
 Alte realizări: 5 puncte