Anunțăm deschiderea perioadei de depunere a cererilor pentru un loc de parcare în Complexul Hașdeu.

Conducerea Administrativă a Universității de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” alocă studenților și rezidenților cazați în Complexul Hașdeu 20 locuri de parcare pentru anul universitar 2017-2018.

Informații importante referitoare la eligibilitatea solicitărilor:

  1. Conform Art. 2, Cap.1 din Regulamentul OSM (pag. 47) : “Persoanele beneficiare a locurilor de parcare trebuie să fie studenți ai Universității de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.”
  2. Conform Art. 3, Cap.1 din Regulamentul OSM (pag. 47) :

“(1) Studenţii beneficiari ai locurilor de parcare trebuie să îndeplinească una din următoarele condiții:

a) să fie proprietarii maşinilor pentru care se face cererea de parcare;

b) unul din părinți trebuie să fie proprietar al mașinii pentru care se face cererea de parcare.

c) în cazul în care mașina folosită de beneficiar aparține unei firme, acesta va prezenta odată cu restul actelor necesare pentru dosar si o împuternicire, cu ștampila firmei, conform căreia firma i-a dat în folosință mașina respectivă.

(2) Cererile de acordare a unui loc de parcare care conțin împuterniciri din partea persoanelor fizice care nu sunt rude de gradul I sau II cu studentul beneficiar vor fi anulate.”

  1. Conform Art. 4, Cap.1 din Regulamentul OSM (pag. 47) : “Studenţii beneficiari ai locurilor de parcare trebuie să fie cazaţi în unul dintre căminele Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Complexul Haşdeu.”
  2. Procesul se desfășoară în 2 etape:

I. Completarea formularului atașat până în data de 20.10.2017, ora 23:59. Link formular:             https://goo.gl/forms/vMqcrmeUfp7Ao0Vt1

II. Depunerea unui dosar la administrația căminului în care locuiți până la data de 20.10.2017, ora 23:59.

Dosarul va conține [ Art.7, Cap.2 din Regulamentul OSM (pag. 48) ]:

„ 1.  Copie după C.I sau B.I;

  1.  Copie după Certificatul de Înmatriculare;
  2. Adeverinţă de la Secretariat cu media ponderată pe anul trecut (pentru studenţii anilor II-VI) sau media de admitere (pentru studenţii anului I);
  3. În cazul în care mașina folosită de beneficiar aparține unei firme, aceste va prezenta o împuternicire cu ștampila firmei, conform căreia firma i-a dat în folosință mașina respectivă.”

Art. 10, Cap.2, Regulamentul OSM (pag. 47): Criteriul de departajare a cererilor este media ponderată pe anul anterior pentru studenţii anilor II-VI şi media de admitere pentru studenţii anului I.”

Pentru orice nelămurire ne puteți contacta la vpi.osm@gmail.com .

 

O seară frumoasă!