Scurt Istoric

echipa OSM                    În calitate de student la medicină trebuie să știi că Organizaţia Studenţilor Medi­cinişti din Cluj, mai pe scurt OSM, este organizaţia reprezentativă pentru studen­ţii Facultăţii de Medicină din cadrul UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. OSM a luat naştere în 26 ianuarie 1990, fiind a doua organizaţie studenţească înfiinţată şi înregistrată la Judecătoria Cluj, după Revoluţie. În prezent, organizaţia repre­zintă interesele a peste 3000 de studenţi, având peste 600 de voluntari activi în cadrul proiectelor pe care le derulează. Conform Statutului actualizat, scopul OSM este: promovarea valorilor umane reale în rândul societăţii civile.

OSM este un O.N.G. structurat pe două mari direcţii de activitate: sindicală (de re­prezentare a intereselor studenţilor în medicină) şi de voluntariat (prin proiectele organizate).

Forul suprem de conducere al organizației este Adunarea Generală OSM formată din câte un reprezentant de serie și coordonatorii de proiecte care au drept de vot în timpul sesiunilor plenare. Potrivit Regulamentului OSM, Adunările Generale ordinare se organizează de două ori pe an în Noiembrie și în Aprile. Între Adunările Generale, OSM este condusă de către Biroul Executiv (BEX) format din: Președin­te, ales de către toți studenții Facultății de Medicină înmatriculați la programul de studiu în limba română, Vicepreședinte Relații Interne, Vicepreședinte Academic, Director de Proiecte și Trezorier aleși de către Adunarea Generală OSM.