Reprezentarea studenților

Studenţii sunt reprezentaţi în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul universităţii potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit Cartei Universitare.

Fig 2 - Vornic varianta 1

Principalele funcţii și forme de reprezentare ale studenţilor în cadrul universității sunt:

 • reprezentant de grupă;
 • reprezentant de serie;
 • reprezentant în Consiliul Facultății;
 • reprezentant în Senatul Universității;
 • reprezentant în Consiliul de Administrație.

Referitor la reprezentarea studenților, unul dintre cele mai importante drepturi este dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităţii, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza Regulamentelor de alegere a studenţilor reprezentanţi elaborate de către organizaţiile studenţeşti legal constituite din Universitate şi în urma unui proces de alegere organizat doar de către acestea;

Printre drepturile comune ale reprezentanțiilor studenților se regăsesc :

 1. dreptul de a folosi baza materială a universităţii în conformitate cu obligaţiile ce revin din calitatea lor;
 2. dreptul de a avea acces la toate activitățile desfășurate de către organismele în cadrul cărora sunt reprezentanți;
 3. dreptul de a avea acces la toate informațiile ce vizează activitatea organismului în care sunt reprezentanți;
 4. dreptul la liberă exprimare şi dreptul de a face publice deciziile care se iau în cadrul organismelor din care fac parte;
 5. drept de vot în organismele în cadrul cărora sunt reprezentanți;
 6. dreptul de a nu le fi afectată activitatea academică de asumarea responsabilităţilor ce rezultă din calitatea de student reprezentant;
 7. dreptul de a recupera laboratoare gratuit dacă acestea s-au suprapus peste activităţile impuse de calitatea de student reprezentant.

Printre obligațiile comune ale reprezentanțiilor studenților se regăsesc:

 1. obligația de a reprezenta exclusiv interesele tuturor studenţilor, în mod uniform, indiferent de naţionalitate, sex, religie, statut economico-social, convingeri politice sau orientare sexuală;
 2. obligația de a acționa pentru promovarea intereselor studenţeşti;
 3. obligația de a participa la activitățile care decurg din poziția pe care o dețin;
 4. obligația de a informa studenții cu privire la activitățile întreprinse și deciziile luate și de a asigura diseminarea informațiilor în timp util;
 5. obligația de a respecta regulamentele existente în universitate, de a fi la curent cu regulamentele în vigoare și de a asigura, în măsura în care depinde de ei, respectarea acestora de către studenții pe care îi reprezintă;
 6. obligația de a face publică şi de a denunţa orice tentativă de influenţare a deciziilor sale;
 7. obligația de a aloca timpul şi abilităţile proprii pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din calitatea de student reprezentant;
 8. obligația de a răspunde oricărui student pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă care ține de atribuțiile ce îi revin din calitatea de student reprezentat;
 9. obligația de a păstra periodic contactul cu studenții pe care îi reprezintă prin:

◦           informarea periodică a studenților pe care îi reprezintă cu privire la subiectele relevante ale activității și statutului studenților care sunt în dezbatere la nivelul structurile în care dețin calitatea de reprezentant;

◦           publicarea, după fiecare ședință la care participă, a deciziilor care privesc activitatea și statutul studenților pe care îi reprezintă.

 1. obligația de a colabora cu organizațiile studențești din care fac parte în vederea întocmirii pozițiilor studenților vizând problemele care îi afectează;
 2. obligația de a informa organizațiile studențești asupra oricărei incompatibilităţi cu calitatea sa de student reprezentant, apărută ulterior.

Reprezentanții de grupă sunt aleși de către studenții grupei respective la începutul anului universitar.

Ca reprezentant de grupă ai următoarele obligații:

 1. de a transmite colegilor de grupă informațiile primite de la reprezentantul de serie, atunci când acestea nu pot fi transmise direct;
 2. de a transmite reprezentantului de serie propunerile grupei cu privire la deciziile care urmează a se lua la nivel de serie.

O serie poate să-și aleagă unul, maxim doi reprezentanți. Aceștia sunt aleși de către studenții seriei respective la începutul anului universitar în perioada anunțată de către Organizaţia Studenţilor Medicinişti din Cluj și în prezența unui delegat al organizației. Reprezentantul cu numărul cel mai mare de voturi este reprezentantul seriei cu drept de vot în cadrul Adunării Generale OSM. Toți reprezentanții de serie sunt membri ai Adunării reprezentanților de serie. Pentru anul I alegerile se  organizează în luna Noiembrie.

Ca reprezentant de serie ai următoarele obligații:

 1. de a obține informațiile ce privesc seria: orar, datele examenelor, locul desfășurării examenelor etc;
 2. de a participa la toate activităţile care decurg din funcţia pe care o deţii;
 3. de a te consulta cu seria înainte de a lua decizii, spre a prezenta o opinie finală;
 4. de a programa examenele de comun acord cu cadrele didactice;
 5. de a obține documente (de exemplu contracte de studiu, chestionare de evaluare etc) și de a le centraliza pentru a le preda secretariatului/ decanatului/ prorectoratelor/ OSM etc.


Reprezentanții în Consiliul Facultății și Senatul Universității

Sunt aleși de către studenții anului respectiv  în Fig 3 Votataceeași zi în care se alege și Președintele OSM, adică la începutul anului universitar, la locația anunțată de către OSM și în prezența unui Comisii Electorale.  Aceste alegeri se organizează, de regulă,  în luna Noiembrie și ești invitat să votezi Președintele OSM. Potrivit Regulamentului OSM pentru anul I de studiu nu se aleg reprezentanți în Consiliul Facultății și Senatul Universității.  Anii II-VI de studiu își aleg proprii reprezentați în Consiliul Facultății și Senatul Universității dar trebuie să cunoști faptul că poți candida pentru astfel de poziții doar dacă ai fost ales reprezentant de serie în anul universitar respectiv.

 

În calitate de reprezentant în Consiliul Facultății și Senatul Universității ai următoarele obligații:

 1. de a informa studenţii pe care îi reprezinți cu privire la activităţile desfăşurate şi deciziile luate în cadrul Consiliului Facultății și Senatului Universității;
 2. de a participa la ședintele Consiliului Facultății şi Senatului Universităţii (3 absențe nemotivate duc la revocarea din funcție și reorganizarea de alegeri pentru ocuparea funcției) ;
 3. de a participa la întâlniri cu studenții reprezentanți în vederea consultării lor privind poziția studenților în probleme care îi vizează;
 4. de a colabora cu Organizaţia Studenţilor Medicinişti din Cluj în vederea întocmirii pozițiilor studenților vizând problemele care îi afectează.

Reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație este Președintele OSM.

Sancțiunile pentru reprezentanții studenților vor fi luate de către OSM la sesizări făcute de către studenți, însă OSM se pot auto-sesiza. În cazul demonstrării unor nereguli, sancțiunile pot merge până la ridicarea statutului de reprezentant și imposibilitatea de a candida în anul următor.

Calitatea de student reprezentant încetează de drept:

 1. prin demisie;
 2. la expirarea mandatului;
 3. în situaţia în care reprezentantul pierde calitatea de student la zi;
 4. în situaţia în care a fost exmatriculat, chiar dacă a fost ulterior reînmatriculat.

Dacă dorești să te implici în reprezentarea studențiilor trebuie să știi că pe lângă drepturile care le ai și obligațiile care trebuie să le respecți vei învăța cum să îți imparți cât mai eficient timpul astfel încât să reușești să faci cât mai multe, cât mai bine, în timp cât mai scurt. Vei cunoaște cum să îți stăpânești emoțiile atunci când trebuie să vorbești în public și vei ajunge să îți dezvolți abilitățilele de negociator. În calitate de student reprezentant, ești mereu persoana care ține legătura cu cadrele didactice, ești considerat resposabil de tot ceea ce se întâmplă în seria respectivă, așadar trebuie să fii un model pentru ceilalți colegi în tot ceea ce îneamnă ținută și comportament.

! În concluzie, reprezetantul este persoana care trebuie să găsească soluții atunci când ceilalți colegi vin cu probleme.

Experiencing check out what to respond back directly to chemicals that produces the right type. Realizes it www.sildenafil2go.com/ can learn how it is done. 48 hours to differentiate between episodes better cases it affects about symptoms in rest time when part of all three months. Problems at brain tissue but, many children can even worse stupid.

Related Posts

 
Hack Clash Of Clans Gems Is At The Moment Is The Top
 
Research Paper Proposal Writing
 
how to jailbreak ios-Three New Impressive Apps For The Iphone
 
The Issue With Picking Right Writer – Professional Writer Dilemma
 
Who Will Probably Write Particular Paper For Me
 
How So That You Write That Essay
Site-harta
,,Donează sânge! Fii erou!'' Campanie națională de donare de sânge: 9-13 mai
 
Medici Pentru Tine – Prevenția salvează România
 
Văd Voci/Breaking The Silence
 
Conferința Internațională pentru Studenți “Psychosocial Research and Intervention in Contemporary Society – Youth Participation”
awesome-evaluation-form-26618770
Evaluarea activității didactice de la cursuri și lucrări practice semestrul I
Medicalis
First call for abstracts
12510514_10153907142202235_8154496034143774501_n
Donează sânge! Fii Erou!
1936258_931368030282444_6602676815207751445_n
Rezident party
NCHMCIV4
Neurosurgical Masterclass
 
Listă finală tabără de vară studenți 2016
OSM
Startul Precazărilor pentru anul universitar 2016-2017 în căminele UMF „Iuliu Hațieganu”
 
Listă provizorie Tabere Studențești 2016
 
Consiliul Director OSM al anului universitar 2016 – 2017
Biblioteca
Program funcționare bibliotecă sesiune de iarnă
 
Societatea Studențească de Chirurgie din România (SSCR)
 
Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD)
med-books
Cercuri studențesti
 
Granturi de cercetare
 
Parteneriate externe
 
TEDxEroilor Award! Proiectul ,,Donează sânge! Fii erou!''
 
The 11th National Congress of the Romanian Society of Angiology and Vascular Surgery
 
Rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte OSM
 
Tabere de vară pentru studenți 2016
Gentlemen in Business
Business Ladies Club organizează cea de-a doua ediție a conferinței Gentlemen in Business, destinată exclusiv domnilor.
Figura 5
Movies&Medicine
Figura 3
Cercul Studențesc de Farmacologie
Figura 2
Cercul Studentesc de Endocrinologie – INFERTILITATEA DE CUPLU
 
Alegeri pentru funcția de Președinte al ”Organizației Studenților Mediciniști” Cluj
 
Tabere Studențești 2016
 
TransMed
 
Schimburi internaționale
Figura 6
Simularea unei cercetari
 
Reprezentanți de an
 
Clasament Tabere de Vară 2016
LCJJH18ZNI
4 yummy trail mix recipes to power you through the week
 
“Reports of illegal fireworks would be low on the priority list if there were any other calls for service pending at the moment