Artistic Anatomy

Artistic Anatomy

Proiect de parteneriat între UMF şi Universitatea de Arte din Cluj, Artistic Anatomy ne propune anul acesta o altfel de abordare a corpului uman, una dincolo de perspectiva medicală.artistic4 artisticanatomy

Vizându-i pe studenții medicinişti pe de-o parte şi pe cei de la UAD pe de alta parte, ţinta practică a proiectului este aceea de a le facilita acestora însuşirea cunoştiinţelor anatomice pe un plan solid, vizual. Dar mai mult decât a face desen anatomic, noi urmărim în final să participam la o minimă formaţie umanistă, pentru ca aşa cum spunea un istoric francez,  ‘’trupul nu poate fi disociat de fiinţa umană, să fie observat ca un obiect de studiu indiferent ‘’. Corpul uman nu poate fi desprins de experienţa existenței umane, experiență care îşi găseşte expresie doar în artă.

artistic2   artistic5

În ceea ce priveşte modul de desfăşurare, din acest an, la Artistic Anatomy se vor ține prezentări despre Anatomie şi desen anatomic, urmate de workshopuri de studiu al ecorşeelor şi încheiate într-un final prin prezentări despre altceva decât anatomie, un altceva multidisciplinar care să ne poarte prin Istoria Artelor şi Antropologie. Şedințele vor avea loc joi o dată la trei saptamani la Catedra de Anatomie începând cu ora 18.

Coordonator:

Cosmin Moga